GSM edukacija

Detalji

GSM, GPRS i UMTS su tehnologije koje omogućavaju prijenos ne samo glasa nego i informacija mobilnim korisnicima u bilo koje mjesto i bilo koje vrijeme. Njihova struktura i način funkcioniranja su složeni i potrebno je dosta vremena i truda za njihovo potpuno razumijevanje. Naši edukativni materijali napravljeni u Macromedia Flash tehnologiji omogućavaju interaktivno i brzo učenje cjelokupnog sustava. Materijalni su pogodni za:
 

 • Objašnjenje sustava korisnicima,
 • Edukaciju zaposlenika.

TEČAJEVI MREŽNIM ADMINISTRATORIMA

Detalji

LS&S je izradio i održao napredne tečajeve za sistem administratore Hrvatske akademske i istraživačke mreže sa slijedećim temama:

Održavanje mreže

Predavač: Boris Obradov
Trajanje: 2 x 6 sati

 • TCP/IP - osnovni pojmovi,
 • Aplikacijski sloj
 • Transportni sloj
 • Internet sloj
 • Mrežni sloj
 • Simulacija TCP/IP komunikacije
 • Sigurnost – DoS, DDoS
 • Imena, DNS – BIND na Solarisu

Održavanje javnih servisa

Predavač: Bojan Ždrnja
Trajanje: 6 sati

 • E-mail servisi,

LS&S organizira i održava sve navedene seminare na zahtjev pojedinih tvrtki ili grupe polaznika (min. broj polaznika 10). Za sve informacije možete se obratiti na  ili tel: 01/6129-963.

FORENZIČKA ANALIZA

Detalji

U proteklih nekoliko godina broj računalnih incidenata u velikom je porastu. Potreba za mehanizmom koji će omogućiti učinkovitu analizu i što točniju rekonstrukciju događaja na kompromitiranom sustavu, rezultirala je razvojem posebne grane u području računalne sigurnosti pod imenom Forenzička Analiza.

Forenzička analiza postupak je kojim se što preciznije i u što kraćem vremenu nastoje analizirati događaji na kompromitiranom sustavu, kako bi se na taj način prikupili valjani dokazni materijali o istom događaju.

LSS-ov tim za računalnu sigurnost i u ovom području posjeduje bogata iskustva na temelju kojih nudi svoje usluge.

Analiza kompromitiranih sustava, rekonstrukcija događaja, konzultacije, usluge su koje LSS grupa nudi u uvom području.

Škola novih tehnologija

Detalji

U sklopu škole novih tehnologija pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva, LS&S je održao veći broj obrazovnih seminara sa slijedećim temama:

Tehnologije lokalnih računalnih mreža
Predavač: Boris Obradov

 • Uvod - osnovni pojmovi, ISO/OSI mrežni model, planiranje sustava, pregled LAN tehnologija
 • Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet mreže, razvoj, standardi, načini rada, aktivna oprema
 • Bridging, switching, routing
 • VLAN-ovi, QoS, sigurnost
 • ATM u lokalnim mrežama, Wireless Ethernet
 • Upravljanje i nadzor mreža
 • Tehnološki trendovi, usporedba tehnologija i cijena

WAN mreže i tehnologije
Predavač: Boris Obradov

 • Uvod - osnovni pojmovi, ISO/OSI mrežni model, planiranje sustava, snimanje postojećeg stanja
 • Komunikacijske tehnologije - prijenosni mediji (digitalni, analogni), kodiranje, data link tehnologije (Ethernet, PPP, ATM, FR, X.25, Packet over Sonet/SDH, ISDN, xDSL, wireless ...), magistralna i pristupna mreža
 • Mrežne tehnologije - IP, Internet, intranet, routing protokoli, adresiranje VPN, MPLS, integracija svih mreža (data, voice, video), Quality of Service
 • Servisi i aplikacije - DNS, WWW, e-mail, poslovne aplikacije, imenički servisi, voice, video...
 • Trendovi i budućnost komunikacijskih tehnologija (PoS, DWDM, QoS IP, IPv6)

Zaštita mreže vatrozidom i siguran pristup udaljenih korisnika
Predavač: Krešimir Šikić

 • Mrežni napadi i zaštita pomoću vatrozida
 • Položaj i uloga vatrozida u mrežama
 • Mrežni napadi i skeniranja
 • Filtriranje prometa
 • Stateful inspection
 • Najznačajnije ranjivosti u mreži
 • Osnovne smjernice za konfiguraciju vatrozida
 • Usporedna analiza testiranih vatrozida (CheckPoint FW1, PIX 515e, NetScreen 25, Stonegate, Astaro, Halted, T-Rex)
 • Demonstracija konfiguriranja vatrozida
 • Siguran pristup udaljenih korisnika - VPN
 • Usporedna analiza testiranih VPN modula (CheckPoint FW1, PIX 515e, NetScreen 25, Stonegate, Astaro, Halted, T-Rex)

Information Security Management
Predavač: Hrvoje Šegudović, Saša Jušić

 • Izrada sigurnosnih politika, preporuka i procedura
 • ISO/IEC 17799 i BS-7799 standardi
 • Upravljanje sigurnosnim rizikom
 • Ispitivanje sigurnosti (Vulnerability Scanning, Penetration Testing)
 • Kontinuitet poslovnih procesa (Business Continuity Planning)

Osnovni tečaj Linux administracije – I. dio
Predavač: Srđan Pajić

 • Temeljni pojmovi Linux operacijskog sustava
 • Temeljni pojmovi vezani uz hardver PC i poslužiteljskih računala
 • Postupak instalacije Linux sustava
 • Osnove korištenja Linux-a
 • Podešavanje postavki sustava
 • Alati za administraciju sustava
 • Upravljanje programskim bibliotekama
 • Pokretanje i zaustavljanje sustava i servisa
 • Briga o korisnicima
 • Uvod u Linux datotečni sustav
 • Osnove upravljanja datotekama i direktorijima
 • Uvod u Linux procese i njihovo upravljanje
 • Osnove računalnih mreža i mrežnih servisa
 • Planiranje Backup-a sustava
 • Sigurnost i nadziranje rada sustava

Osnovni tečaj Linux administracije – II. dio
Predavač: Srđan Pajić

 • Uvod u efikasno korištenje Linux dokumentacije
 • Napredno korištenje alata za administraciju sustava
 • Podešavanje korisnikove okoline
 • Briga o korisnicima
 • Podešavanje servisa za printanje
 • Pokretanje i zaustavljanje sustava i servisa
 • Uvod distribuirani datotečni sustav tj. dijeljene direktorije
 • Osnove strategije backupa i restauracije sustava
 • Napredno korištenje Linux Shell-a i Shell programiranje
 • Uvod u konfiguraciju i prevođenje Linux jezgre
 • Osnove mreža temeljenih na TCP/IP protokolu
 • Podešavanje pristupa mreži na Linux računalima
 • Osnove DNS poslužitelja
 • Osnove DHCP poslužitelja
 • Osnove servisa korištenih za udaljeni rad (telnet, ssh, ftp)
 • Osnove Mail poslužitelja
 • Osnove Apache Web poslužitelja
 • Osnovne sigurnosne postavke sustava i optimiranje rada poslužitelja

Napredni tečaj Linux administracije – I. dio
Predavač: Srđan Pajić

 • Napredno podešavanje i nadogradnja Linux jezgre
 • Napredno podešavanje hardvera
 • Podizanje Linux sustava i konfiguracija LILO i GRUB bootloader-a
 • Održavanje i podešavanje datotečnog sustava
 • Konfiguracija RAID i LVM diskovnih polja
 • Napredno podešavanje NFS sustava za dijeljenje datoteka
 • Napredno podešavanje Samba sustava za dijeljenje datoteka
 • Restauracija Linux sustava
 • Podešavanje servisa za log zapise i automatizacija zadataka

Napredni tečaj Linux administracije – II. dio
Predavač: Srđan Pajić

 • Podešavanje pristupa računalnoj mreži
 • Podešavanje e-mail i News servisa
 • Podešavanje Bind DNS servisa
 • Podešavanje Apache Web i Squid Proxy poslužitelja
 • Podešavanje DHCP, NIS, LDAP i PAM servisa
 • Linux računalo kao router
 • Korištenje TCP_wrappers i IPtables servisa
 • Osnove računalne i mrežne sigurnosti
 • Otklanjanje problema u radu mrežnih servisa

LS&S organizira i održava sve navedene seminare na zahtjev pojedinih tvrtki ili grupe polaznika (min. broj polaznika 10). Za sve informacije možete se obratiti na ili tel: 01/6129-669.

Teleconferencing - nadzor

Detalji

Nadzor izvođenja teleconferencing prostorija Sustav telekonferencing prostorija je vrlo složen zbog velikog broja podsustava koji moraju raditi simultano bez međusobnog ometanja. Važno je posebnu pažnju obratiti na:

 • Izbor i razmještaj rasvjetnih tijela pogodnih za snimanje,
 • Izbor boja i podloga pogodnih za snimanje
 • Akustiku dvorane i problem akustičke povratne veze,
 • Računalni i komunikacijski sustav,
 • Upravljanje opremom

  U skladu s našim bogatim iskustvom u projektiranju i nadzoru teleconferencing prostorija, nudimo vam stručnu pomoć u nadzoru kvalitete izvođenje.
FaLang translation system by Faboba
   
© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 1986 - 2013.