Korisnici

Detalji

S obzirom na neovisnost od proizvođača i ponudača opreme LS&S je u poziciji da maksimalno štiti interese svojih korisnika. Objektivnom analizom tehnologije, kvalitete opreme, mogućnosti izvođača, LS&S može pomoći u donošenju odluka koje mogu značajno utjecati na uspješnost implementacije, kasnijeg korištenja, održavanja i nadogradnje sustava. Važno je naglasiti da se rad LS&S ne koncentrira samo na izgradnju tehničkih sustava, već i na organizacijsku strukturu koja prati izgradnju i održavanje složenog tehničkog sustava.

Savjetodavne usluge, kao posao koji je snažno orijentiran na korisnika, prati poseban sustav upravljanja kvalitetom. Sustav kvalitete koji LS&S primjenjuje usmjeren je ka pažljivom praćenju rada projektnih timova kao cjeline. Međusobna komunikacija, timski rad, arhiva svakog pojedinog projekta i interna baza znanja omogućava pružanje kvalitetne usluge.

Naši korisnici su srednje i velike tvrtke te brojne državne institucije. Uz korisnike iz RH ostvarujemo suradnju i sa tvrtkama izvan naše zemlje.

Neki od naših korisnika su: 
 

Detaljan pregled možete pogledati u popisu naših projekata.

Projekti (reference)

Detalji

IT Sustavi
Računalno komunikacijski sustavi

  • Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske
    - Računalno komunikacijska mreža - projektna dokumentacija.
  • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
    - Projekt unapređenja mrežne infrastrukture i servisa - projektna dokumentacija.
  • Ministarstvo europskih integracija
    • konzalting u području IT (definiranje poslovno-informacijskog sustava)
  • Državni zavod za statistiku, Zagreb
    - Povezivanje udaljenih lokacija - projektna dokumentacija.
    - Idejni projekt proširenja računalne mreže - projektna dokumentacija.
  • Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb
    - Nadogradnja mreže opreme WAN-a - projektna dokumentacija.
  • Tijela državne uprave
    - Računalno komunikacijska mreža - projektna dokumentacija.
  • Privredna Banka Zagreb, Zagreb
    - Tehnicko rješenje Internet/intranet sustava glavnih lokacija - projektna dokumentacija.
  • CROATIA osiguranje d.d., Zagreb
    - tehničke smjernice za projektiranje i izvođenje lokalnih računalnih mreža.
    - tehnička podloga za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor projektanta i izvođača lokalnih računalnih mreža.
    - idejni projekt komunikacijske mreže.
    - tehnička podloga za raspisivanje javnog nadmetanja za nabavku i instalaciju opreme komunikacijske mreže i izvođenje pilot projekta.
  • Croatia Airlines, Zagreb
    - WAN mreža, Projektna dokumentacija.
  • Hrvatske željeznice
    - Računalno komunikacijski sustavi - projektna dokumentacija.
  • Hrvatska elektroprivreda
    - Mreža veza - Projektna dokumentacija.
  • Zagrebački Velesajam, Zagreb
    - Prijedlog za unapređenje računalne mreže - projektna dokumentacija.
  • Globtour- turistička agencija, Zagreb
    - Konzalting usluge na području izgradnje informacijske infrastrukture.
  • Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb
    - Provjera projektne dokumentacije.
  • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
    - Konzalting prilikom izgradnje lokalne računalne mreže.
  • Hrvatski institut za istraživanje mozga Sveucilišta u Zagrebu, Zagreb
    - Projekt okosnice računalne mreže - projektna dokumentacija.
  • Škola narodnog zdravlja ''Andrija Štampar'' Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
    - Projekt okosnice računalne mreže - projektna dokumentacija.
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
    - Projekt računalne mreže - projektna dokumentacija.
  • Test poslovnih aplikacija na WAN mreži, Projektna dokumentacija.
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
    • konzalting za projektnu dokumentaciju
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    - podloga i projektni zadatak za Smart Card.
  • Gradski zavod za automatsku obradu podataka
    • IT konzalting
  • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
    • unaprijeđenje računalno-komunikacijskog sustava za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
    • projekt aplikativnog sustava za upravljanje dokumentima za potrebe Uprave za inspekcijske poslove

Projekti strukturnog kabliranja

  • Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
  • Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.
  • Hrvatski državni sabor
  • Državni zavod za statistiku, Zagreb.
  • Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, FER, Zagreb.
  • Podravka d.d., Koprivnica.
  • Privredna Banka Zagreb, Zagreb.
  • Croatian Airlines, Zagreb.
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
  • Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb.
  • Kompleks Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC "Zagreb" na lokaciji Šalata, Zagreb.
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveucilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveucilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split.
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split.
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.
  • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb.
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split.
  • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Imunološki zavod, Zagreb.
  • Institut za antropologiju, Zagreb.
  • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin.
  • Arhitektonski i geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  • Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
  • Studentski centri Sveučilišta u Zagrebu.
  • Grafički fakultet u Zagrebu.
  • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
  • Ministarstvo pravosuđa. 
  • Zagrebački velesajam.  

Mobilne mreže

  • Connect Austria - GSM/UMTS operator
    - Testiranje i puštanje u pogon sustava medijacije za GPRS.
    - Testiranje GSM sustava medijacije.
    - Implementacija "Geneva" sustava obračuna - sučelje prema medijaciji.
    - Konzalting pri odabiru sustava naplate sadržaja (engl. Content charging).
    - Testiranje UMTS sustava medijacije.
  • CARNet - Hrvatska akademska istraživačka mreža
    - SMS i WAP informacijski sustav za nadzor CARNet-ove mreže, internih i javnih servisa te pristup Bazi ustanova članica.
  • Privredna banka Zagreb, Zagreb
    - Konzalting prilikom odabira odgovarajuće SMS usluge u bankarskom poslovanju.

Teleconferencing

  • Privredna banka Zagreb, Zagreb
    - Dvije prostorije za udaljene sastanke.
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Hrvatski institut za istraživanje mozga Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu,
    - Učionica za udaljena predavanja.
  • Energetski institut "Hrvoje Požar" u Zagrebu, Zagreb
    - Prostorija za udaljene sastanke.

Open source

Sigurnost i održavanje IT sustava

  • Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
    - Projekt računalne zaštite.
  • Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske
    - Nadzor projektiranja i sigurnosti računalno - komunikacijskog sustava.
  • Podravka d.d., Koprivnica
    - Projekt "Sigurnosna politika i definicija programa sigurnosti za informacijski sustav.
  • CARNet - Hrvatska akademska istraživačka mreža
    - Praćenje i analiza prometa na mreži.
    - Projekt referentnog centra za računalnu sigurnost,
    - Projekt "Analiza sigurnosnih incidenata u CARNet mreži".
    - Projekt "Uspostava referalnog centra sigurnosnih preporuka i alata CARNet CERT-a",
    - Projekt Ispitivanje karakteristika i usporedba postojećih alata za ispitivanje sigurnosnih problema na udaljenim računalima, uspostava i pokretanje Vulnerability Scanning servisa na CARNet mreži.
    - Projekt izrade programa za prepoznavanje Hoax-a, CARNet.
    - Projekt Ispitivanje karakteristika i usporedba postojećih alata za detekciju neovlaštenih aktivnosti korisnika i postavljanje alata na internoj mreži CARNet-a.
  • Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb
    - Savjetodavne usluge pri projektiranju računalno - komunikacijskog sustava.
  • Ministarstvo europskih integracija
    -skeniranje interne računalne mreže
  • Hrvatska narodna banka 
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    -implementacija sustava upravljanja sigurnošću
  • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
    • sigurnosna pravila i procedure za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
  • Penetration testing za različite klijente u Hrvatskoj i Austriji.Projekti
FaLang translation system by Faboba
   
© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 1986 - 2013.