Korisnici

Detalji

S obzirom na neovisnost od proizvođača i ponudača opreme LS&S je u poziciji da maksimalno štiti interese svojih korisnika. Objektivnom analizom tehnologije, kvalitete opreme, mogućnosti izvođača, LS&S može pomoći u donošenju odluka koje mogu značajno utjecati na uspješnost implementacije, kasnijeg korištenja, održavanja i nadogradnje sustava. Važno je naglasiti da se rad LS&S ne koncentrira samo na izgradnju tehničkih sustava, već i na organizacijsku strukturu koja prati izgradnju i održavanje složenog tehničkog sustava.

Savjetodavne usluge, kao posao koji je snažno orijentiran na korisnika, prati poseban sustav upravljanja kvalitetom. Sustav kvalitete koji LS&S primjenjuje usmjeren je ka pažljivom praćenju rada projektnih timova kao cjeline. Međusobna komunikacija, timski rad, arhiva svakog pojedinog projekta i interna baza znanja omogućava pružanje kvalitetne usluge.

Naši korisnici su srednje i velike tvrtke te brojne državne institucije. Uz korisnike iz RH ostvarujemo suradnju i sa tvrtkama izvan naše zemlje.

Neki od naših korisnika su: 
 

Detaljan pregled možete pogledati u popisu naših projekata.

Projekti (reference)

Detalji

IT Sustavi
Računalno komunikacijski sustavi

 • Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske
  - Računalno komunikacijska mreža - projektna dokumentacija.
 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
  - Projekt unapređenja mrežne infrastrukture i servisa - projektna dokumentacija.
 • Ministarstvo europskih integracija
  • konzalting u području IT (definiranje poslovno-informacijskog sustava)
 • Državni zavod za statistiku, Zagreb
  - Povezivanje udaljenih lokacija - projektna dokumentacija.
  - Idejni projekt proširenja računalne mreže - projektna dokumentacija.
 • Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Zagreb
  - Nadogradnja mreže opreme WAN-a - projektna dokumentacija.
 • Tijela državne uprave
  - Računalno komunikacijska mreža - projektna dokumentacija.
 • Privredna Banka Zagreb, Zagreb
  - Tehnicko rješenje Internet/intranet sustava glavnih lokacija - projektna dokumentacija.
 • CROATIA osiguranje d.d., Zagreb
  - tehničke smjernice za projektiranje i izvođenje lokalnih računalnih mreža.
  - tehnička podloga za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor projektanta i izvođača lokalnih računalnih mreža.
  - idejni projekt komunikacijske mreže.
  - tehnička podloga za raspisivanje javnog nadmetanja za nabavku i instalaciju opreme komunikacijske mreže i izvođenje pilot projekta.
 • Croatia Airlines, Zagreb
  - WAN mreža, Projektna dokumentacija.
 • Hrvatske željeznice
  - Računalno komunikacijski sustavi - projektna dokumentacija.
 • Hrvatska elektroprivreda
  - Mreža veza - Projektna dokumentacija.
 • Zagrebački Velesajam, Zagreb
  - Prijedlog za unapređenje računalne mreže - projektna dokumentacija.
 • Globtour- turistička agencija, Zagreb
  - Konzalting usluge na području izgradnje informacijske infrastrukture.
 • Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb
  - Provjera projektne dokumentacije.
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
  - Konzalting prilikom izgradnje lokalne računalne mreže.
 • Hrvatski institut za istraživanje mozga Sveucilišta u Zagrebu, Zagreb
  - Projekt okosnice računalne mreže - projektna dokumentacija.
 • Škola narodnog zdravlja ''Andrija Štampar'' Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  - Projekt okosnice računalne mreže - projektna dokumentacija.
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  - Projekt računalne mreže - projektna dokumentacija.
 • Test poslovnih aplikacija na WAN mreži, Projektna dokumentacija.
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • konzalting za projektnu dokumentaciju
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  - podloga i projektni zadatak za Smart Card.
 • Gradski zavod za automatsku obradu podataka
  • IT konzalting
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  • unaprijeđenje računalno-komunikacijskog sustava za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
  • projekt aplikativnog sustava za upravljanje dokumentima za potrebe Uprave za inspekcijske poslove

Projekti strukturnog kabliranja

 • Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.
 • Hrvatski državni sabor
 • Državni zavod za statistiku, Zagreb.
 • Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, FER, Zagreb.
 • Podravka d.d., Koprivnica.
 • Privredna Banka Zagreb, Zagreb.
 • Croatian Airlines, Zagreb.
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 • Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb.
 • Kompleks Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC "Zagreb" na lokaciji Šalata, Zagreb.
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveucilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveucilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split.
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split.
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek.
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb.
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split.
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Imunološki zavod, Zagreb.
 • Institut za antropologiju, Zagreb.
 • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin.
 • Arhitektonski i geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 • Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
 • Studentski centri Sveučilišta u Zagrebu.
 • Grafički fakultet u Zagrebu.
 • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 • Ministarstvo pravosuđa. 
 • Zagrebački velesajam.  

Mobilne mreže

 • Connect Austria - GSM/UMTS operator
  - Testiranje i puštanje u pogon sustava medijacije za GPRS.
  - Testiranje GSM sustava medijacije.
  - Implementacija "Geneva" sustava obračuna - sučelje prema medijaciji.
  - Konzalting pri odabiru sustava naplate sadržaja (engl. Content charging).
  - Testiranje UMTS sustava medijacije.
 • CARNet - Hrvatska akademska istraživačka mreža
  - SMS i WAP informacijski sustav za nadzor CARNet-ove mreže, internih i javnih servisa te pristup Bazi ustanova članica.
 • Privredna banka Zagreb, Zagreb
  - Konzalting prilikom odabira odgovarajuće SMS usluge u bankarskom poslovanju.

Teleconferencing

 • Privredna banka Zagreb, Zagreb
  - Dvije prostorije za udaljene sastanke.
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Hrvatski institut za istraživanje mozga Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu,
  - Učionica za udaljena predavanja.
 • Energetski institut "Hrvoje Požar" u Zagrebu, Zagreb
  - Prostorija za udaljene sastanke.

Open source

Sigurnost i održavanje IT sustava

 • Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
  - Projekt računalne zaštite.
 • Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske
  - Nadzor projektiranja i sigurnosti računalno - komunikacijskog sustava.
 • Podravka d.d., Koprivnica
  - Projekt "Sigurnosna politika i definicija programa sigurnosti za informacijski sustav.
 • CARNet - Hrvatska akademska istraživačka mreža
  - Praćenje i analiza prometa na mreži.
  - Projekt referentnog centra za računalnu sigurnost,
  - Projekt "Analiza sigurnosnih incidenata u CARNet mreži".
  - Projekt "Uspostava referalnog centra sigurnosnih preporuka i alata CARNet CERT-a",
  - Projekt Ispitivanje karakteristika i usporedba postojećih alata za ispitivanje sigurnosnih problema na udaljenim računalima, uspostava i pokretanje Vulnerability Scanning servisa na CARNet mreži.
  - Projekt izrade programa za prepoznavanje Hoax-a, CARNet.
  - Projekt Ispitivanje karakteristika i usporedba postojećih alata za detekciju neovlaštenih aktivnosti korisnika i postavljanje alata na internoj mreži CARNet-a.
 • Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb
  - Savjetodavne usluge pri projektiranju računalno - komunikacijskog sustava.
 • Ministarstvo europskih integracija
  -skeniranje interne računalne mreže
 • Hrvatska narodna banka 
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  -implementacija sustava upravljanja sigurnošću
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  • sigurnosna pravila i procedure za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
 • Penetration testing za različite klijente u Hrvatskoj i Austriji.Projekti
FaLang translation system by Faboba
   
© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 1986 - 2013.