Istraživanje firewalla

Detalji

ISTRAŽIVANJE NA PODRUČJU MREŽNIH VATROZIDA

Vatrozidi (eng. firewall) su mrežni uređaji čija je osnovna namjena da odvoje privatni dio računalnih mreža (eng. intranet) od javnog Interneta. Provođenjem definirane sigurnosne politike moguće je kontrolirati pristup internim ili eksternim mrežnim resursima, što predstavlja prvi korak obrane od malicioznih korisnika.

Razvoj novih te testiranje postojećih implementacija vatrozid sustava područje je intenzivnog rada unutar LSS grupe.

Unutar projekta istraživanja mrežnih vatrozida, skupina djelatnika LSS-a u suradnji sa studentima Fakulteta Elektrotehnike i Računarstva, istražuje mogućnosti u ovom području sa naglaskom na slijedećim elementima:

  • Vatrozid sustavi bazirani na Linux open source projektima (iptables i sl.)
  • Vatrozid sustavi s mogućnošću kontrole prometa između virtualnih LAN-ova,
  • Udaljeni pristup (virtualne privatne mreže - VPN),
  • Detekcija i prevencija neovlaštenih aktivnosti.

Brojna testiranja te usporedbe postojećih rješenja sa zahtjevima koji se danas predstavljaju pred moderne vatrozid sustave, temelj su našega istraživanja i razvoja u ovom području.

Razrađene metode testiranja vatrozida uključuju detaljne analize mogućnosti filtriranja paketa, detekcije i prevencije neovlaštenih aktivnosti, mogućnosti udaljenog pristupa, praćenje i nadzor sustava, generiranje upozorenja, itd...

FaLang translation system by Faboba
   
© Laboratorij za sustave i signale - Copyright 1986 - 2013.